Back to top

Data protection

 
1. An overview of data protection

 
General

Below is a simple overview of what happens to your personal information when you visit our website. Personal data is all data with which you can be personally identified. Detailed information on the subject of data protection can be found in our privacy policy which can be found below.

 

Data collection on our website

Who is responsible for data collection on this website?
The data collected on this website is processed by the administrator of the website. The operator’s contact details can be found in the required legal notice of the website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Sommige gegevens worden verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of het tijdstip waarop u de pagina hebt opgeroepen. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te verzekeren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan. U hebt ook het recht om te vragen dat ze worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in de wettelijke kennisgeving vermelde adres indien u verdere vragen hebt over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. dat wij u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie vindt u in het volgende privacybeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.


2. Algemene informatie en verplichte informatie

 

Bescherming van gegevens

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat gegevens die via het internet worden verzonden (bijv. via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan veiligheidsinbreuken. Een volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Mededeling over de verantwoordelijke voor deze website
De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens op deze website is:

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestraße 5
72221 Haiterbach
Telefoon: +49 7456 692-01
E-mail: info@meva.net

De verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties
Indien er sprake is van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende autoriteit voor kwesties in verband met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd.

Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst verwerken, automatisch aan uzelf of aan een derde te laten leveren in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij wenst, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling
Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de aanvragen die u aan ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van “http://” in “https://” en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering
Zoals wettelijk is toegestaan, hebt u het recht om op elk moment gratis informatie te krijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze zijn verwerkt.

U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in onze wettelijke kennisgeving vermelde adres, indien u verdere vragen heeft over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Verzet tegen reclamemails
Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van de in het kader van de wettelijke bepalingen van de website gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame- en informatieve materialen. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen indien ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.


3. Functionaris voor gegevensbescherming


Statutaire functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming benoemd voor ons bedrijf.

Meva Schalungs-Systeme GmbH
Philip Vater
Telefoon: +49 7456 692-195
E-mail: p.vater@meva.net


4. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina’s maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan de site.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. Ook kan uw browser zo worden ingesteld dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen op grond van Art. 6 paragraaf 1, letter f van DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde dienstverlening zonder technische fouten te garanderen. Indien ook andere cookies (zoals cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in dit privacybeleid afzonderlijk behandeld.

Server log files

De websiteprovider verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft in “server log files”. Deze zijn:

– Browsertype en browserversie
– Gebruikt besturingssysteem
– Referrer URL
– Hostnaam van de computer die toegang zoekt
– Tijdstip van de serveraanvraag
– IP-adres

Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.
De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) DSGVO, dat de verwerking van gegevens toestaat om een contract na te komen of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.


Contactformulier

Als u ons vragen stelt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens die u op het formulier hebt ingevuld, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

Daarom zullen wij de gegevens die u op het contactformulier invult alleen verwerken met uw toestemming volgens Art. 6 (1)(a) DSGVO. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog wettelijk worden verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die u via het contactformulier hebt verstrekt totdat u verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder die met betrekking tot verplichte dataretentieperioden, blijven door deze bepaling onaangetast.

Registratie op deze website
U kunt zich op onze website registreren om toegang te krijgen tot extra functies die hier worden aangeboden. De ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende site of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij uw registratie afwijzen.

Om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen, zoals wijzigingen in het kader van onze site of technische wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat u bij de registratie hebt opgegeven.

Wij verwerken de tijdens de registratie verstrekte gegevens alleen op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.
Wij zullen de tijdens de registratie verzamelde gegevens blijven bewaren zolang u op onze website ingeschreven blijft. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.


5. Sociale media


Facebook plugins (Like & Deel knoppen)

Onze website bevat plug-ins voor het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. De Facebook-plugins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de Like-knop op onze site. Voor een overzicht van de Facebook-plugins, zie https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze site bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Hierdoor kan Facebook van uw IP-adres informatie ontvangen dat u onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook “Like-button” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze site koppelen aan uw Facebook-profiel. Dit stelt Facebook in staat om bezoeken aan onze site te koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als exploitant van deze site geen kennis hebben van de inhoud van de gegevens die aan Facebook worden doorgegeven, noch van de manier waarop Facebook deze gegevens gebruikt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site in verband brengt met uw Facebook-account, logt u dan uit bij uw Facebook-account.

 

LinkedIn plugin

Onze site maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De dienst wordt geleverd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Telkens wanneer een van onze pagina’s met LinkedIn-functies wordt opgeroepen, maakt uw browser een directe verbinding met de LinkedIn-servers. LinkedIn wordt er via uw IP-adres van op de hoogte gebracht dat u onze webpagina’s hebt bezocht. Als u de LinkedIn “Recommend” knop gebruikt en ingelogd bent op uw LinkedIn account, is het mogelijk voor LinkedIn om uw bezoek aan onze website te koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van deze pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van de wijze waarop deze door LinkedIn worden gebruikt.

Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

 

6. Analytics and advertising


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Deze wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

 
IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.
 

Browser plugin

U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.
Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 
Google Analytics remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverstijgende mogelijkheden van Google AdWords en DoubleClick. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk om doelgroepen voor promotionele marketing die zijn gemaakt met Google Analytics Remarketing te koppelen aan de apparaatoverkoepelende mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Hierdoor kunnen advertenties worden weergegeven op basis van uw persoonlijke interesses, die zijn geïdentificeerd op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een apparaat (bijvoorbeeld uw mobiele telefoon), op andere apparaten (zoals een tablet of computer).

Zodra u hiervoor toestemming hebt gegeven, zal Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doel koppelen aan uw Google-account. Op die manier kan elk apparaat dat zich aanmeldt bij uw Google-account dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen gebruiken.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geauthenticeerde ID’s van gebruikers die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld om doelgroepen te definiëren en te creëren voor advertentiepromotie voor meerdere apparaten.

U kunt zich permanent afmelden voor remarketing/targeting voor verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen in uw Google-account; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De aggregatie van de in uw Google-account verzamelde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken per Art. 6 (1) (a) DSGVO. Voor gegevensverzamelingen die niet in uw Google-account zijn samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van anoniem gebruikersgedrag voor promotionele doeleinden.

Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 
Google AdWords and Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Als onderdeel van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversie-tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de website zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan.

Elke Google AdWords-adverteerder heeft een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de website van een AdWords-adverteerder. De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor de AdWords-adverteerders die voor conversie-tracering hebben gekozen.

Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te zien dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een tagpagina voor het bijhouden van conversies. Adverteerders krijgen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u zich hiervoor afmelden door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google eenvoudig uit te schakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Als u dit doet, wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Conversiecookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking, zie het privacybeleid van Google

https://www.google.de/policies/privacy/.

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.
 

 

7. Nieuwsbrief

 
Gegevens nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee instemt deze nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of deze worden alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie toe te zenden en geven ze niet door aan derden.

Daarom verwerken wij de gegevens die u op het contactformulier invult alleen met uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen, bijv. via de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog wettelijk worden verwerkt.

De bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens worden gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief tot het moment waarop u zich afmeldt, waarna deze gegevens worden gewist. Gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.


8. Plugins en gereedschappen

 
YouTube

Our website uses plug-ins from YouTube, which is operated by Google. The operator of the pages is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

If you visit one of our pages with a YouTube plugin, a connection to YouTube’s servers is established. Here the YouTube server is informed about which of our pages you have visited.

If you are logged in to your YouTube account, YouTube can link your surfing behavior directly to your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.

YouTube is used to help make our website attractive. This constitutes a legitimate interest in accordance with Art. 6 (1) (f) DSGVO.

You can find more information about handling user data in YouTube’s data protection declaration at https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 
Google Web Fonts

Web fonts provided by Google are used on this page to ensure uniform representation of fonts. When you open a page, your browser loads the required web fonts into your browser’s cache to display the texts and fonts correctly.

To do this, your browser must establish a direct connection to Google’s servers. In this way, Google learns that our web page has been called up via your IP address. The use of Google Web fonts is in the interest of a uniform and attractive presentation of our website. This constitutes a legitimate interest in accordance with Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt door uw computer een standaard font gebruikt.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. Deze wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

The use of Google Maps is in the interest of the attractiveness of our website and to facilitate the localization of the places indicated by us on the website. This constitutes a legitimate interest within the meaning of Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Further information on the handling of user data can be found in Google’s data protection declaration at https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Sluit de zoekfunctie en ga terug naar de website