Back to top

Fordelene ved BIM til forskalling

Digitaliseringen har udviklet sig hurtigt inden for byggebranchen i takt med, at det teknologiske landskab har ændret sig. En af de største ændringer har været indførelsen af Building Information Modelling (BIM). BIM kan hjælpe byggefirmaer med at kontrollere omkostningerne, samarbejde og konstruere mere effektivt takket være den brede vifte af digitale værktøjer, der er til rådighed.

Mens BIM har været meget anvendt til det oprindelige design af konstruktioner, bliver det langsomt mere og mere almindeligt at bruge en BIM-model til de efterfølgende fremstillings- og byggeprocesser på grund af de fordele, det giver – og design og planlægning af forskalling er ingen undtagelse. For at støtte dette skift tilbyder MEVA nu BIM til forskallingsdesign.


Sådan fungerer BIM til forskalling

Når MEVA’s design- og planlægningstjenester er blevet engageret, modtager MEVA’s globale ingeniørafdelinger bygningsmodellen fra designeren eller entreprenøren.

BIM-kravene er allerede defineret af kunden, så vores rolle handler om at sikre samarbejde og en tovejsudveksling af information – såsom bygningsmodeller, teknisk information og tegninger – snarere end at forme den holistiske proces.

forklarer Hannes Endris, Chief Technology Officer hos MEVA’s softwarepartner, BIM².


Et konkret eksempel herpå er en støbecyklusforskalling, hvis design er baseret på byggefirmaets procesplanlægning, statikerens strukturelle krav og systemforskallingens tekniske løsningsmuligheder. Dette kræver udveksling af flere filer, kommentarer og modeller for at skabe den endelige løsning.

Med bygningsmodellen som grundlag skaber holdet deres forskallingsmodeller. Med deres ekspertise inden for programmering har BIM²-teamet udviklet forskallingsfamilier og tilhørende algoritmer baseret på Autodesk Revit for nemt at placere forskallingen i modellen. “Ved at bruge disse familier sikres det, at alle de nødvendige oplysninger – f.eks. væggeometrien eller alfanumeriske parametre som f.eks. cyklusplanlægning eller krav til væggenes synlige beton – er med i modellen, og det giver også muligheder for at automatisere dele af forskallingsdesignprocessen”, fortsætter Hannes. 


Automatisering sikrer produktivitet og effektivitet i konstruktionen ved at give designeren mulighed for at placere tusindvis af komponenter med et enkelt klik på en serie. Alternativt kan designeren indtaste forskellige parametre, hvorefter softwaren genererer 3D-modellen og andre detaljer. Det britiske designteam har f.eks. udviklet deres eget værktøj til MAC-klatresystemet, som giver designerne mulighed for hurtigt at indtaste parametre som f.eks. bjælkestørrelser og få 3D-modellen skabt af softwaren på få sekunder. Når modellen er oprettet, automatiseres tegningerne også med tilføjelse af dimensioner, etiketter og legender, og tegningslayoutet oprettes med få klik. 

Den vanskelige del af forskallingsdesignet er planlægningen af støbecyklussen. Hver støbecyklus vil kræve forskalling i et vist tidsrum, før forskallingen fjernes og genbruges et andet sted. For at få dette rigtigt skal byggefaserne angives i BIM-modellen eller aftales med projektgruppen.

Det er typisk en iterativ proces, som kræver input fra og samarbejde mellem konstruktørerne, entreprenøren og forskallingsleverandøren,

bemærker Hannes. F.eks. skal størrelsen af den pågældende cyklus og betontrykket sammenlignes med panelstørrelser og -styrker for at finde de rigtige forskallingsmuligheder og layouts baseret på den tilgængelige forskalling. Når det er aftalt, kan modellen derefter justeres, så den afspejler cyklusplanerne. 

Da forskallingen er et midlertidigt produkt, refereres (eller linkes) de 3D-skallingsmodeller, som MEVA’s designere eller BIM²-teamet har skabt, af designeren og entreprenøren, i stedet for at blive indarbejdet direkte i den centrale model. Dette gør det muligt for alle andre i projektet at se forskallingsdesignet som et separat lag i projektmodellen uden at indarbejde det i modelarkivet til langtidsbrug. På denne måde forbliver forskallingsmodellen som en separat fil og øger ikke den oprindelige centrale modelfilens ydeevne og størrelse, samtidig med at den stadig leverer de nødvendige oplysninger til konstruktionen. Der kan dog være indbyggede dele til nogle systemer, f.eks. ankerplader til klatreforskallingssystemer. Disse skal indarbejdes, da de udgør en integrerende del af bygningen, når den er færdigbygget. 

BIM-Blog-Formwork-Benefits


Hvordan forskalling kan drage fordel af BIM

En af de store fordele ved BIM er den forbedrede visualisering, som en 3D-model giver. Det er især nyttigt, når man skal se de forskellige discipliner, og hvordan de påvirker hinanden. At kunne se slutproduktet i 3D giver klarhed og gennemsigtighed i processen og er med til at sikre, at designforslagene vil fungere, inden byggeriet påbegyndes på stedet. 

Kollisioner mellem forskellige komponenter er lettere at opdage i 3D end at forsøge at visualisere samspillet ud fra 2D-tegninger. Det, der ikke let kan identificeres ved en visuel inspektion, kan opfanges ved hjælp af automatiserede kollisionsdetekteringsværktøjer i modelleringssoftwaren, som identificerer eventuelle sammenstød. Denne tidlige kollisionsdetektion er en anden særlig værdifuld fordel ved BIM og 3D-modellering, da den forhindrer genarbejde på stedet og dermed spild af tid og materialer. 

Samarbejdet inden for projektgruppen er også meget nemmere og enklere med BIM– og 3D-forskallingsmodeller. F.eks. kan designoplysninger og ændringsanmodninger under byggeriet udveksles og opdateres direkte via modellerne i stedet for at sende instruktioner pr. e-mail eller notere handlinger på et møde. Det gør det hurtigere at identificere og tildele opgaver til de relevante parter med fuldstændig klarhed. “Modellen vises enten på de fysiske planlægningsmøder eller deles og diskuteres på en samarbejdsplatform. Men den forbedrede visualisering og simuleringerne er virkelig gavnlige,” fortsætter Hannes. “Det kan også hjælpe personalet på stedet med at forstå designet bedre, fordi de kan se, hvad det er meningen, at de skal bygge.”

Internt hjælper brugen af BIM forskydningsdesignteamet med at producere præcise forskydningsdesigns af høj kvalitet på effektiv vis. Når de har placeret de nødvendige forskallingsfamilier i modellen, kan de hurtigt generere en stykliste, som derefter kan sendes til ERP-systemet med henblik på yderligere evaluering. Ved hjælp af parametre analyseres og simuleres støbecyklusser i 4D (tid) eller 5D (omkostninger), hvilket gør det muligt for teamet at lave præcise prognoser for både arbejdsplanlægning og byggeomkostninger. Optioneering er også meget hurtigere, da forskellige varianter af den foreslåede løsning hurtigt og nemt kan oprettes og evalueres. Selv materialeleverancer kan planlægges mere effektivt og afstemmes med byggeforløbet. 


Hvorfor BIM giver mening i forbindelse med forskallingsdesign

Selv om det måske ikke er almindeligt at bruge BIM til forskallingsdesign endnu, har det allerede haft sine fordele for både MEVA og deres kunder. For MEVA er det en mulighed for at støtte vores kunder med deres BIM-krav og differentiere vores service – og da BIM er blevet så integreret i projektleverancer, forventer kunderne hurtigt BIM-funktioner.

Ud over at levere de BIM-objekter, som flere og flere kunder forventer, har indførelsen af BIM gjort samarbejdet med MEVA meget lettere. “Vores software gør det muligt for designere at udvikle forslag til forskalling, som er meget mere præcise, fordi vi har planlagt dem grundigt i 3D, hvilket giver både sikkerhed og garanti for kunderne”, siger Hannes. Når det kombineres med det forbedrede samarbejde, som BIM muliggør, kan byggeprocessen forløbe meget mere smidigt og med færre problemer.

BIM kan dog kun gennemføres med succes, hvis alle har det samme mål – en fuldt optimeret byggeproces – for at udnytte BIM’s fulde potentiale og skabe merværdi for alle i projektet. For MEVA og BIM² er denne tilgang til fælles mål en del af deres etos – opbygning af samarbejdsrelationer baseret på partnerskaber. Med denne tankegang gav det ganske enkelt mening for begge virksomheder og deres kunder at indføre BIM

 
Luk søgningen, og gå tilbage til webstedet